Back to top

Bàn Nam Hà

Tiếp tục là những chuỗi ngày lang thang ở các làng quê Việt Nam để lượm những tấm gỗ thừa, may mắn thì được tấm còn tốt và đã qua xử lý vật liệu. Chúng tôi mang về, rồi làm thành những chiếc bàn đọc sách, bàn uống trà hoặc bàn ngồi chơi ngoài trời.

  • Vật liệu:

    Gỗ, Đồng