Back to top

Bàn sách

Vốn là phần bìa của một khúc gỗ cắt ra tại Nam Định, sau khi được xử lý bề mặt rồi bôi dầu và làm sạch, chiếc bàn với ba chân sắt được dùng làm bàn để sách, bàn bày hoặc bàn trà khá tiện và tự nhiên. Vẻ đẹp hiện hữu trong sự giản đơn, thô mộc.

  • Vật liệu:

    Gỗ, Sắt