Back to top

Khay gỗ

Vốn là những tấm gỗ thừa không còn chỗ đứng trong đời sống xã hội, chúng tôi đã lựa những tấm vừa tay và có thẩm mỹ, sau đó tiến hành phơi khô, làm sạch và xử lý về mặt vật liệu cẩn thận. Dùng làm cái khay đựng cà phê hoặc trà để cho chúng một đời sống mới, ngạo nghễ hơn xưa.

  • Vật liệu:

    Gỗ

  • Hình thức:

    Độc bản